Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thái Bình

Hướng về lễ hội truyền thống

Những ngày này, người dân xã Tiến Đức (Hưng Hà) tất bật hoàn thiện các ...

Đền Mẫu

Đền Mẫu thờ các vị quốc mẫu và công chúa đầu triều Trần. Đền được ...

Đền Thánh

Đền Thánh thờ Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn[1], phu nhân Nguyên Từ Quốc ...

Đền Vua

Đền Vua được xây dựng với diện tích 6.498 m2. Đền thờ ba vua đầu ...

Khảo tả di tích Lăng mộ các vua Trần

Lăng mộ các vua Trần hiện nay đang nằm trên khu đất có tổng diện ...