BAN QUẢN LÝ DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT ĐỀN TRẦN THÁI BÌNH

  • Địa chỉ: thôn Tam Đường, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
  • Điện thoại:0946.774.268 (Ông Bùi Viết Tuấn – HUV, Trưởng phòng VHTT, Trưởng ban Quản lý di tích)
  • Email: bqldtdentranthaibinh@gmail.com
  • Website: dentran.hungha.gov.vn