Cơ cấu tổ chức

Ban quản lý di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thái Bình được kiện toàn theo Quyết định số 4905/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của Uỷ ban nhân dân huyện Hưng Hà. Về cơ cấu tổ chức gồm các ông bà sau:

1. Ông Bùi Viết Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Trưởng ban.

2. Ông Hoàng Đình Nhưng, Chủ tịch UBND xã Tiến Đức: Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Phó Trưởng ban.

4. Ông Đặng Vũ Trần Nhã, Thủ nhang Đền Trần xã Tiến Đức: Phó Trưởng ban.

5. Ông Phạm Văn Cường, thôn Tam Đường, xã Tiến Đức: Phó Trưởng ban.

6. Ông Trần Văn Cang, công chức Văn hoá – Xã hội xã Tiến Đức: Ủy viên.

7. Ông Phan Thanh Kiện, thôn Tam Đường, xã Tiến Đức: Ủy viên.

8. Ông Vũ Xuân Thắng, thủ quỹ BQL Đền Trần, xã Tiến Đức: Ủy viên.

9. Ông Trần Văn Đoan, thôn Tam Đường, xã Tiến Đức: Uỷ viên.

10. Ông Lê Văn Trung, thôn Tam Đường, xã Tiến Đức: Ủy viên.

11. Ông Trần Văn Tập, thôn Tam Đường, xã Tiến Đức: Ủy viên.

12.Ông Phan Văn Minh, thôn Tam Đường, xã Tiến Đức: Úy viên.

13.Ông Phạm Văn Tuệ, thôn Tam Đường, xã Tiến Đức: Ủy viên.

14. Ông Vũ Văn Bích, thôn Dương Xá, xã Tiến Đức: Ủy viên.

15. Bà Đinh Thị Lan Anh, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin: Kế toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *