Thẻ tìm kiếm: lăng mộ vua trần

Khảo tả di tích Lăng mộ các vua Trần

Lăng mộ các vua Trần hiện nay đang nằm trên khu đất có tổng diện ...

Đền thờ các vua Trần ở Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thái Bình

Trước kia đền thờ các vua Trần có tên là “Trần đế miếu” nằm ở ...

Lăng mộ các vua Trần tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thái Bình

Như phần trên đã trình bày, từ thời Lý cụ Trần Hấp đã di dời ...